Westieoppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen. For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Rasegruppen har i tillegg egne retningslinjer for oppdrettere, RAS. Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene. Det er ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet at kennelen finnes på listen. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere.
Oppdretterne som er oppført på Rasegruppens oppdretterliste har forpliktet seg til å følge vedtatte regler for oppdrettere tilknyttet Rasegruppen/NTK. 

Til oppdrettere:
Oppføring på oppdretterlisten koster kr 300,- pr.kalenderår. Avgiften forfaller til betaling årlig pr.1.januar og innbetales til NTKs konto nr.1503.25.80545. Merk betalingen med oppdretterlink (årstall), rase og kennelnavn.
Oppdretterlinker som står ubetalt etter forfall blir automatisk slettet fra listen.

Ønsker du å stå på oppdretterlisten? Søknadsskjema for opptak finner du her>>>
Nyttige linker/skjema ligger nederst på siden.

Rasegruppens regler for oppdrettere er gjengitt nedenfor. OPPDRETTERLISTE 2020

Kennel Glencheck
Anne Lene Holmen - Drammen
Tlf. 950 41 119 - alholmen@online.no


Kennel Kriswestin
Kristin Høstad - Sagstua (Nord-Odal)
Tlf. 952 18 937 - krhoes@online.no

 

Kennel Mar-Kri
Randi og  Einar Kristoffer Andreassen
Stavanger
Tlf. 948 16 012 - einarka@online.no

 

Kennel Pawsible
Jeanette Skarrebo- Gasiuliene & Zydrunas Gasiulis
Melsomvik
Tlf. 902 14 081 - jea_skar@icloud.com

 

Kennel Sweet Westie
Tone & Atle Gundersen - Hommelvik (Trondheim)
Tlf.  413 33 716 - kennelsweetwestie@gmail.com


Kennel Terrawestie
Hilde Gullaksen - Nannestad
Tlf. 980 46 386 - kennelterrawestie@gmail.com


Kennel Wenrick
Wenche og Heidi Hagen - Skedsmokorset
Tlf. 900 99 745 - wenrick2@online.no


Kennel Westicon
Connie Krokvik – Sandefjord
Tlf. 980 93 637 - westicon@sfjbb.net


Kennel Westieøyen
Førydis Lund Øyen - Ingeberg (Hamar)
Tlf. 919 14 957 - fr-oeyen@online.no

 


REGLER FOR OPPDRETTERE TILKNYTTET NTKS RASEGRUPPE FOR WHWT.

SIST REVIDERT PÅ OPPDRETTERMØTET 25.11.18 OG GODKJENT AV RGs STYRE 12.12.2018.  GYLDIG  01. 01. 2019 – 01. 01. 2021.

1. Oppdretter som ønsker å stå på oppdretterlisten må ha vært medlem i NTK og Rasegruppen for WHWT i min. 12 måneder.  Oppdretter må søke Rasegruppens styre om opptak på listen på eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til westie@norskterrierklub.no. Oppdretter skal inneha kennelnavn som er godkjent i FCI og må ha oppdrettet og innmeldt min. 1 godkjent valpekull før opptak på listen. Gjeldende års kontingent i NTK/Rasegruppen må være betalt.

Oppdretterne oppfordres til å møte på alle oppdrettermøter/oppdretterseminarer som arrangeres, men har møteplikt på seminar/møter med raserelatert innhold minst annen hver gang de arrangeres.

2. Oppdretter plikter å ha gjort seg kjent med og følge: 
Norsk Kennel Klubs Etiske Grunnregler for Avl og Oppdrett
Rasespesifikk avlsstrategi for WHWT (RAS) 
og Rasegruppens egne regler for oppdrettere.

3. Begge kullets foreldre skal ha oppnådd premiegraden Excellent på 2 utstillinger.
Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

4. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

5. Valpene skal leveres ID-merket og med veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kullets generelle tilstand skal anmerkes på hver valps attest.

6. Valpene skal leveres med Norsk Kennel Klubs kjøpekontrakt, evt. m/tillegg.
Valpene skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefaling. Behandlingen; type ormekur og antall ganger gitt, skal føres inn i kontrakten. Alle valper skal registreres i NKK. Eierskifte skal foretas innen valpen fyller 6 mnd.

7. Valpekjøperen skal ha med skriftlig informasjon om:

* foring

* vaksinering og ormekurer

* regelmessig stell av hunden

* pelsstell/trimming

* arvelige sykdommer som har betydning for rasen

* forsikring

Før levering skal oppdretteren ha gjort avtale med en som kan trimme hunden.

8. Oppdretter er forpliktet til å rapportere inn alle fødte kull til Rasegruppens styre senest 8 uker etter fødsel.
Det gjøres til westie@norskterrierklub.no med opplysninger om kullets foreldre, fødselsdato og antall hanner/tisper. Kullet vil bli lagt ut som ren info (uten oppdretter-opplysninger) under ”fødte kull” på websiden og i valpeformidlers spalte i Westiebladet.  
Ønskes kullet formidlet for salg  må oppdretter selv melde inn kullet via NTKs hovedside, under linken valper/legg til kull. Dersom alle krav er oppfylt vil kullet bli formidlet via valpeformidler og NTK- og Rasegruppens nettsider. Formidlingen er gratis.

9. Oppdretter kan søke styret om dispensasjon fra reglene. Søknaden må begrunnes.

10. Endringer i reglene trer i kraft 1. januar påfølgende år etter vedtak av endringen(e).

11. Styret kan vedta utestengelse fra oppdretterlisten i en gitt periode eller permanent ved brudd på Rasegruppens oppdretter-regler. Styret forholder seg til NKKs rutiner ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Slike saker vil bli overlatt NKK for videre behandling.


Nyttig informasjon. Alle linker er oppdatert 15.01.2020.

Craniomandibulær Osteopati (kalt CMO) Info om sykdommen (på engelsk), som enkelt kan unngås om man tester alle avlshunder.
Vi anbefaler alle oppdrettere å vite CMO status på alle hunder som går i avl. Det er en enkel test som du enten kan gjennomføre selv hjemme ved en swabtest eller hos veterinær ved å ta en blodprøve.

CMO test v/swab: AnimaLabs
CMO test v/blodprøve:  - skjema for utskrift, tas med til veterinæren.

RAS - Rasespesifikk avlsstrategi for West Highland White Terrier.

NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett finner du HER 

NKKs oppdretterskole - informasjon finner du HER

Avl- og oppdrett, link til NKKs samleside HER

NKK div. skjemaer, oversikt finner du HER

NKKs KJØPSAVTALE finner du HER

INNMELDING AV VALPER TIL SALGS, LINK TIL NORSK TERRIER KLUB

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44