Westieoppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen.
Nederst på siden finnes regler oppdretterne skal følge samt mye annen nyttig info for alle som er interessert i rasen!
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Rasegruppen har i tillegg egne retningslinjer for oppdrettere, RAS. Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene. Det er ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet at kennelen finnes på listen. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere.Oppdretterne som er oppført på Rasegruppens oppdretterliste har forpliktet seg til å følge vedtatte regler.

Rasegruppens regler for oppdrettere (OPPDATERT 01.01.23) er gjengitt nedenfor. OPPDRETTERLISTEN
Oppdatert 17.03.2024

Kennel Cairwest
Mona Førde 

9280 Tromsø
Tlf. 926 04 855 - monafrde@yahoo.no

Informasjon fra kennelen:
 

 

   

Kennel Kriswestin
Kristin Høstad 
2120 Sagstua (Nord-Odal)
Tlf. 952 18 937 - krhoes@online.no

 
Informasjon fra kennelen:

Ønsker henvendelser om valper kun pr. telefon.

Kennel Mar-Kri
Randi og  Einar Kristoffer Andreassen
4032 Stavanger
Tlf. 948 16 012 - einarka@online.no

 
Informasjon fra kennelen: 

Kennel Pawsible
Jeanette Skarrebo- Gasiuliene 
3159 Melsomvik
Tlf. 902 14 081 - jea_skar@icloud.com

 
Informasjon fra kennelen:


 

Kennel Sweet Westie
Tone & Atle Gundersen 
7550 Hommelvik (Trondheim)
Tlf.  413 33 716 - gundersen.tone@gmail.com

 
Informasjon fra kennelen:


 

Kennel Terrawestie
Hilde Gullaksen 
2030 Nannestad
Tlf. 980 46 386 - kennelterrawestie@gmail.com

 
Informasjon fra kennelen: 

Kennel Wenrick
Wenche og Heidi Hagen 
2020 Skedsmokorset
Tlf. 900 99 745 - wenrick2@online.no

 
Informasjon fra kennelen:


 


REGLER FOR OPPDRETTERE TILKNYTTET NTKS RASEGRUPPE FOR WHWT:

SIST REVIDERT PÅ OPPDRETTERSAMLING 29.10.22 OG VEDTATT AV RASEGRUPPENS STYRE 20.11.22.
REGLENES GYLDIGHET ER FRA
01.01 2023 – 01.01.2025.

 

1. Oppdretter som ønsker å stå på oppdretterlisten må ha vært medlem i NTK og Rasegruppen for WHWT i min. 12 måneder. Oppdretter må søke Rasegruppens styre om opptak på listen på eget søknadsskjema. Dette fås tilsendt ved henvendelse til westie@norskterrierklub.no. Oppdretter skal inneha kennelnavn som er godkjent i FCI og må ha oppdrettet minimum ett valpekull i henhold til gjeldende regler, før opptak på listen kan finne sted. Kontingenten i NTK/Rasegruppen må være betalt.
Oppdrettere har møteplikt på oppdrettersamlinger/oppdrettermøter minimum annen hver gang de arrangeres.

 

2. Har en oppdretter vært ute av listen, uavhengig av tidsrom, må det søkes skriftlig om opptak på nytt og avgiften (pr.2022 kr. 300,-) må være betalt, før gjenoppføring på listen foretas.

 

3. Oppdretter plikter å ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubs Etiske Grunnregler for Avl og Oppdrett,
Rasespesifikk avlsstrategi for WHWT (RAS) og Rasegruppens egne regler for oppdrettere.

 

4. Begge kullets foreldre skal ha oppnådd premiegraden Excellent på 2 utstillinger. Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

 

5. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

 

6. Valpene skal leveres ID-merket og med veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kullets generelle tilstand skal anmerkes på hver valps attest.

 

7. Valpene skal leveres med Norsk Kennel Klubs kjøpsavtale, evt. m/tillegg. Valpene skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefaling. Behandlingen; type ormekur og antall ganger gitt, skal føres inn i kontrakten. Alle valper skal registreres i NKK. Eierskifte skal foretas snarest mulig etter overtagelse.

 

8. Valpekjøpere skal ha med skriftlig informasjon om:
Foring, vaksinering og ormekurer. Råd om regelmessig stell av hunden. Pelsstell/trimming. Før levering skal oppdretter ha gjort avtale med en som kan trimme hunden. Arvelige sykdommer som har betydning for rasen. Forsikring

 

9. Ønskes valper formidlet for salg gjennom Rasegruppen må oppdretter melde inn kullet på NTKs hovedside, under linken valper/legg til kull. Kullet blir formidlet via NTK- og Rasegruppens nettsider. Formidlingen er gratis.

 

10. Oppdretter kan søke styret om dispensasjon fra reglene. Søknaden må begrunnes.

 

11. Endringer i reglene trer i kraft 1. januar påfølgende år etter vedtak av endringer.

 

12. Styret kan vedta utestengelse fra oppdretterlisten i en gitt periode eller permanent ved brudd på Rasegruppens oppdretter-regler.

 


Nyttig informasjon for oppdrettere og valpekjøpere:
Alle linker er oppdatert 08.02.2023.

Craniomandibulær Osteopati (kalt CMO) Info om sykdommen (på engelsk), som enkelt kan unngås om man tester alle avlshunder.
Vi anbefaler alle oppdrettere å vite CMO status på alle hunder som går i avl. Det er en enkel test som du enten kan gjennomføre selv hjemme ved en swabtest eller hos veterinær ved å ta en blodprøve.

CMO test v/swab: AnimaLabs
CMO test v/blodprøve:  - skjema for utskrift, tas med til veterinæren.

RAS - Rasespesifikk avlsstrategi for West Highland White Terrier.
MERK! RAS er ikke oppdatert i 2020 som den egentlig skulle. Dette skyldes at NKK har utsatt alle oppdateringer i påvente av et nytt system, noe som pr. 01.02.23 enda ikke er fullført. Det er grunnen til at vår RAS fremdeles ligger med "utløpsdato" 01.10.20.

NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett

NKKs oppdretterskole - informasjon 

Avl- og oppdrett, link til NKKs samleside 

NKK div. skjemaer, link til oversikt 

NKKs KJØPSAVTALE 
Veileder til kjøpsavtalen

Til oppdrettere:
Oppføring på oppdretterlisten koster kr 300,- pr. kalenderår. Avgiften forfaller til betaling årlig pr.1.januar og innbetales til NTKs konto nr.1503.25.80545. Merk betalingen med oppdretterlink (årstall), rase og kennelnavn.
Oppdretterlinker som står ubetalt etter forfall blir automatisk slettet fra listen.

Ønsker du å stå på oppdretterlisten? Send en mail til westie@norskterrierklub.no så mottar du søknadsskjema.

INNMELDING AV VALPER TIL SALGS, LINK TIL NORSK TERRIER KLUB

 

(+47) 97 47 49 44