Westieoppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub. For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Rasegruppen har i tillegg egne retningslinjer for oppdrettere, RAS. Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene. Det er ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet at kennelen finnes på listen. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Merk:
Oppdretterne som er oppført på Rasegruppens oppdretterliste har forpliktet seg til å følge vedtatte regler for oppdrettere tilknyttet Rasegruppen/NTK. Oppføring på oppdretterlisten koster kr 300,- pr.kalenderår. Avgiften forfaller til betaling årlig pr.1.januar og innbetales til NTKs konto nr.1503.25.80545. Merk betalingen med rase og kennelnavn.
Oppdretterlinker som står ubetalt etter forfall blir automatisk slettet fra listen.

Regler for oppdrettere er gjengitt nedenfor. Nyttige linker/skjema ligger nederst på siden.


Ønsker du å stå på på oppdretterlisten?
Søknadsskjema for opptak finner du her>>>OPPDRETTERLISTE oppdatert 01.04.2017

Kennel Glencheck
Anne Lene Holmen - Drammen
Tlf. 32 83 43 93 - 95 04 11 19 - alholmen@online.no


Kennel Kriswestin
Kristin Høstad - Sagstua (Nord-Odal)
Tlf. 95 21 89 37 - krhoes@online.no

 

Kennel Mar-Kri
Randi og  Einar Kristoffer Andreassen
Stavanger
Tlf. 94 81 60 12 - einarka@online.no

 

Kennel Sweet Westie
Tone & Atle Gundersen - Hommelvik (Trondheim)
Tlf.  41 33 37 16 - kennelsweetwestie@gmail.com


Kennel Terrawestie
Hilde Gullaksen - Nannestad
Tlf. 98 04 63 86 - kennelterrawestie@gmail.com


Kennel Wenrick
Wenche og Heidi Hagen - Skedsmokorset
Tlf. 91 30 27 16 eller 90 09 97 45 - wenrick2@online.no


Kennel Westicon
Connie Krokvik – Sandefjord
Tlf. 33 47 99 96 – 98 09 36 37 - westicon@sfjbb.net


Kennel Westieøyen
Førydis Lund Øyen - Ingeberg (Hamar)
Tlf. 91 91 49 57 - fr-oeyen@online.no


REGLER FOR OPPDRETTERE TILKNYTTET NTKS RASEGRUPPE FOR WHWT.

SIST REVIDERT PÅ OPPDRETTERMØTET 25.11.18 OG GODKJENT AV RGs STYRE 12.12.2018.  GYLDIG  01. 01. 2019 – 01. 01. 2021.

1. Oppdretter som ønsker å stå på oppdretterlisten må ha vært medlem i NTK og Rasegruppen for WHWT i min. 12 måneder.  Oppdretter må søke Rasegruppens styre om opptak på listen på eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til westie@norskterrierklub.no. Oppdretter skal inneha kennelnavn som er godkjent i FCI og må ha oppdrettet og innmeldt min. 1 godkjent valpekull før opptak på listen. Gjeldende års kontingent i NTK/Rasegruppen må være betalt.

Oppdretterne oppfordres til å møte på alle oppdrettermøter/oppdretterseminarer som arrangeres, men har møteplikt på seminar/møter med raserelatert innhold minst annen hver gang de arrangeres.

2. Oppdretter plikter å ha gjort seg kjent med og følge: 
Norsk Kennel Klubs Etiske Grunnregler for Avl og Oppdrett,
Rasespesifikk avlsstrategi for WHWT (RAS) 
og Rasegruppens egne regler for oppdrettere.

3. Begge kullets foreldre skal ha oppnådd premiegraden Excellent på 2 utstillinger.
Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

4. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

5. Valpene skal leveres ID-merket og med veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kullets generelle tilstand skal anmerkes på hver valps attest.

6. Valpene skal leveres med Norsk Kennel Klubs kjøpekontrakt, evt. m/tillegg.
Valpene skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefaling. Behandlingen; type ormekur og antall ganger gitt, skal føres inn i kontrakten. Alle valper skal registreres i NKK. Eierskifte skal foretas innen valpen fyller 6 mnd.

7. Valpekjøperen skal ha med skriftlig informasjon om:

* foring

* vaksinering og ormekurer

* regelmessig stell av hunden

* pelsstell/trimming

* arvelige sykdommer som har betydning for rasen

* forsikring

Før levering skal oppdretteren ha gjort avtale med en som kan trimme hunden.

8. Oppdretter er forpliktet til å rapportere inn alle fødte kull til Rasegruppens styre senest 8 uker etter fødsel.
Det gjøres til westie@norskterrierklub.no med opplysninger om kullets foreldre, fødselsdato og antall hanner/tisper. Kullet vil bli lagt ut som ren info (uten oppdretter-opplysninger) under ”fødte kull” på websiden og i valpeformidlers spalte i Westiebladet.  
Ønskes kullet formidlet for salg  må oppdretter selv melde inn kullet via NTKs hovedside, under linken valper/legg til kull. Dersom alle krav er oppfylt vil kullet bli formidlet via valpeformidler og NTK- og Rasegruppens nettsider. Formidlingen er gratis.

9. Oppdretter kan søke styret om dispensasjon fra reglene. Søknaden må begrunnes.

10. Endringer i reglene trer i kraft 1. januar påfølgende år etter vedtak av endringen(e).

11. Styret kan vedta utestengelse fra oppdretterlisten i en gitt periode eller permanent ved brudd på Rasegruppens oppdretter-regler. Styret forholder seg til NKKs rutiner ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Slike saker vil bli overlatt NKK for videre behandling.


Nyttig informasjon og skjema:

For oppdrettere: 
Ved universitetet i Bern, Sveits, er det utviklet en gentest for CMO, som ble tatt i bruk i desember 2012. Det anbefales derfor at hunder som er beslektet med individer som er anleggsbærer eller mistenkes å være anleggsbærer, tar denne testen for å avklare status (fri, anleggsbærer eller syk). 

Gentesten gjennomføres ved å sende en blodprøve sammen med et utfylt skjema til Institut für Genetik, Universität Bern. På linken her finner du informasjon. CMO - her finner du skjema for utskrift som du tar med til veterinæren når du skal CMO teste avlshunden din. 

RAS Rasespesifikk avlsstrategi for West Highland White Terrier.

NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett finner du HER 
(Oppdatert versjon lagt inn 12.09.16)

SØKNADSSKJEM FOR OPPTAK PÅ OPPDRETTERLISTEN HER

NKKs oppdretterskole - informasjon finner du HER
(Lagt inn 12.09.16)

NKKs regler for registrering av hund pr. 01.01.16. finner du HER
(Lagt inn 12.09.16)

NKKs KJØPSAVTALE finner du HER
(Siste versjon 2015 lagt inn 12.09.16)

NKKs fòrvertsavtale finner du HER
(Siste versjon lagt inn 12.09.16)

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44