Styret

Kontaktinformasjon: 
e-post: 
westie@norskterrierklub.no
Postadresse: Rasegruppen for WHWT v/Knut Solaas, Håvalds vei 3c, 1185 Oslo.

 
Dersom du er medlem i NTK/Rasegruppen og ønsker innsyn i protokoll/referat fra årsmøtene, send en mail til Rasegruppens leder.

Styrets sammensetning etter årsmøte 01.11.23.
Leder Knut Solaas

tlf. 947 98 039

Nestleder   tlf. 
Sekretær Caroline Meyer tlf. 984 26 814
Styremedlem Elin Nielsen tlf. 920 85 291
Varamedlem Roger Aspen tlf. 934 93 737
     
Andre tillitsvalgte:    
Valgkomite    
Leder Torunn Lorentzen toh-l@online.no
Medlem Bente Kristoffersen  
Medlem Hilde Gullaksen  
     
Revisor Vitalis Pavlovas  
Vararevisor Ole Alexander Holmen  
     

 

 

(+47) 97 47 49 44