Styret

Rasegruppen utgir Westiebladet med nyheter og informasjon om rasen. Vi arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene, bl.a. foredrag, trimmekurs, Westietreff, oppdrettermøter og open show.

Kontaktperson: Hilde Gullaksen tlf. 980 46 386
e-post: westie@norskterrierklub.no
Adr: Rasegruppen for WHWT v/Hilde Gullaksen, Åsvegen 368, 2030 Nannestad.
 
Dersom du er medlem i NTK/Rasegruppen og ønsker innsyn i protokoll/referat fra årsmøtene, send en mail til Rasegruppens leder.


Etter Rasegruppens årsmøte 25.11.2018 ser styresammensetningen ut som følger:
 

  Leder Hilde Gullaksen tlf. 980 46 386 - kennelterrawestie@gmail.com
  Nestleder Liv Kristoffersen tlf. 952 47 158 - liv.kristoffersen@online.no 
  Sekretær Torunn Lorentzen tlf. 906 00 311 - toh-l@online.no
  Kassererer/medlemsansvarlig Grethe Opseth tlf. 481 88 839 - gretopse@online.no
  Styremedlem  Terje Michaelsen tlf. 924 83 417 - terjemic@Outlook.com
  Varamedlem Rune Scheide tlf. 950 40 540 - rune.scheide@coop.no

Rasegruppens valpeformidler
Anne Lene Holmen - tlf. 950 41 119 - 32 83 43 93 alholmen@online.no

Redaktør Westiebladet 
Liv Kristoffersen tlf. 952 47 158- liv.kristoffersen@online.no 

Ansvarlig for websiden og fb
Hilde Gullaksen kennelterrawestie@gmail.com


Rasegruppens valgkomite  2019

  Leder Frøydis Lund Øyen tlf. 919 14 957 - fr-oeyen@online.no
  Medlem Connie Krokvik tlf. 980 93 637 - westicon@sandefjordbredband.net
  Medlem Bente Kristoffersen tlf. 905 06 259 - bente@kinsarvik.net
  Varamedlem Anne Lene Holmen tlf. 950 41 119 - alholmen@online.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44