Styret

Rasegruppen utgir Westiebladet med nyheter og informasjon om rasen, og arrangerer ulike aktiviteter, bl.a. open show, trimmekurs, westietreff og oppdrettermøter.

Kontaktperson: Atle Gundersen tlf. 907 93 716
e-post: westie@norskterrierklub.no
Adr: Rasegruppen for WHWT v/Atle Gundersen, Selbuvegen 461, 7550 Hommelvik.
 

Dersom du er medlem i NTK/Rasegruppen og ønsker innsyn i protokoll/referat fra Årsmøtene, send en mail til Rasegruppens leder.


Etter Rasegruppens årsmøte 25.11.2017 ser styresammensetningen ut som følger:
 

  Leder Atle Gundersen tlf. 907 93 716 - atlegun@gmail.com
  Nestleder/medlemsansvarlig Grethe Opseth tlf. 481 88 839 - gretopse@online.no
  Sekretær Ann-Mari Johansen tlf. 970 30 420 - ann-majo@online.no
  Styremedlem  Liv Kristoffersen tlf. 952 47 158- liv.kristoffersen@online.no   
  Styremedlem  Terje Michaelsen tlf. 924 83 417 - terjemic@Outlook.com
  Varamedlem Rune Scheide tlf. 950 40 540 - rune.scheide@coop.no

Rasegruppens valpeformidler
Anne Lene Holmen - tlf. 950 41 119 - 32 83 43 93 alholmen@online.no

Redaktør Westiebladet 
Liv Kristoffersen tlf. 952 47 158- liv.kristoffersen@online.no 

Kontaktperson for websiden
Hilde Gullaksen kennelterrawestie@gmail.com


Rasegruppens valgkomite  2018

  Leder Frøydis Lund Øyen tlf. 919 14 957 - fr-oeyen@online.no
  Medlem vakant  
  Medlem vakant  
  Varamedlem vakant  

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44