Styret

Kontaktperson: Hilde Gullaksen tlf. 980 46 386
e-post: 
westie@norskterrierklub.no
Adr: Rasegruppen for WHWT v/Hilde Gullaksen, Åsvegen 368, 2030 Nannestad.

 
Dersom du er medlem i NTK/Rasegruppen og ønsker innsyn i protokoll/referat fra årsmøtene, send en mail til Rasegruppens leder.

 

Styresammensetning etter konstituerende styremøte 29.10.22.
 

 
  Leder Hilde Gullaksen …………………………………………...  
  Nestleder Elin Nielsen    
  Sekretær Liv Kristoffersen    
  Styremedlem  Jeanette Skarrebo-Gasiulene    
  Varamedlem Frida Lilleaas    
         
  Kasserer Heidi Hagen    
  Revisor Vitalis Pavlovas    
  Vararevisor Ole-Alexander Holmen    
         
  Kontaktperson rase-info Anne Lene Holmen  tlf. 950 41 119 -
32 83 43 93
e-post: alholmen@online.no
 
  Valgkomite        
  Leder Anne Lene Holmen alholmen@online.no  
  Medlem Torunn Lorentzen    
  Medlem Bente Kristoffersen    
  Varamedlem Tone Gundersen    
 

 

Ansvarlig for webside/fb og RGs spalte i Terrierbladet: 
Hilde Gullaksen - kennelterrawestie@gmail.com

   
   

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44