Styret

Kontaktperson: Hilde Gullaksen tlf. 980 46 386
e-post: westie@norskterrierklub.no
Adr: Rasegruppen for WHWT v/Hilde Gullaksen, Åsvegen 368, 2030 Nannestad.

 
Dersom du er medlem i NTK/Rasegruppen og ønsker innsyn i protokoll/referat fra årsmøtene, send en mail til Rasegruppens leder.
Regnskap 2020


 

Styresammensetning etter årsmøte 30.11.2019 :

 
  Leder Hilde Gullaksen …………………………………………...  
  Nestleder Liv Kristoffersen    
  Sekretær Torunn Lorentzen    
  Medlemsansvarlig Grethe Opseth    
  Styremedlem  Jeanette Skarrebo-Gasiuiene    
  Varamedlem Roger Aspen    
         
  Kasserer Heidi Hagen    
  Revisor Elin Nielsen    
  Vararevisor Vitalis Pavlovas    
         
  Valpeformidler Anne Lene Holmen  tlf. 950 41 119 - 32 83 43 93
e-post: alholmen@online.no
 
 
Redaktør for Westiebladet
Liv Kristoffersen Alt stoff til bladet sendes: liv.kristoffersen@online.no  
 

Webmaster/fb og RGs spalte i Terrierbladet: 

Hilde Gullaksen  kennelterrawestie@gmail.com  
  Valgkomite        
  Leder Connie Krokvik westicon@sfjbb.net  
  Medlem Bente Kristoffersen    
  Medlem Anne Lene Holmen    
  Varamedlem Frøydis Lund Øyen    

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44