Valper og voksne til salgs


foto©Terrawestie

Ved spørsmål om ventede og fødte kull eller omplasseringer - kontakt Rasegruppens valpeformidler:
Anne Lene Holmen – Tlf. 950 41 119 - 32 83 43 93
E-mail: alholmen@online.no

På denne siden finner du oversikt over innmeldte valpekull (se regler for innmelding lenger ned på siden). Til tider vil det ikke være valper til salgs på denne siden, men du kan kontakte valpeformidler for å høre om evt. planlagte kull eller dersom du har spørsmål om rasen.

Retnngslinjer for valpeformidling/omplasseringer >>

Rasegruppen har laget litt informasjon om hvordan det er å få ny valp i huset. Den kan du lese HER>>

Omplassering/salg av voksne westier:
Ta kontakt med valpeformidler om du er interessert i en westie som ikke er liten valp.
Det hender oppdrettere har voksne hunder tilsalgs, eller at en westie-eier trenger å omplassere sin hund.

Oppdrettere som ikke står på rasegruppens oppdretterliste må betale kr 100,- pr. formidling av kull (se krav for formidling lenger ned på siden). Beløpet må betales før kullet kan legges ut på websiden. Betaling sendes til konto 1503.25.80545 (Norsk Terrier Klub). Angi rase og valpeformidling som referanse på betalingen.


VALPER TIL SALGS:  
Oppdatert 19.04.19
INGEN VALPEKULL INNMELDT P.T.

 

MERK: Beregnet innavlskoffisient på innmeldte valpekull er ved 6 generasjoner.


Statistikk over valpekull født hos Rasegruppens oppdrettere/medlemmer:

KULL FØDT I 2019

Født: 06.02.19
Kjønn: 2 hanner & 2 tisper
Innavlskoffisient: 0,39 %
Far: Hopecharm Hanky Panky
Mor: Terrawestie Team Spirit
 

Født: 24.01.19
Kjønn: 1 hann & 1 tispe
Innavlskoffisient: 0 %
Far: Jon Snow De New Gryffindor
Mor: Terrawestie Third Time Lucky
 

Født: 09.01.19
Kjønn: 3 tisper
Innavlskoffisient: 0 %
Far: Jon Snow De New Gryffindor
Mor: Charosmack Cause To Love

-----------------------------------------------------------

KULL FØDT I 2018

Totalt 10 kull (36 valper) født hos Rasegruppens oppdrettere i 2018.
Kjønnsfordeling: 20 hanner og 16 tisper.

Født: 18.11.2018
Kjønn: 1 hann & 1 tispe
Far: White Willlan You Kow
Mor: Jazzing Salty Lips

-----------------------------------------------------------

Født: 13.11.2018
Kjønn: 3 hanner & 1 tispe
Far: Rieskant`s Glamrocker
Mor: Westieøyen At Lillyhammer

-----------------------------------------------------------

Født: 31.10.2018
Kjønn: 1 hann og 2 tisper
Far: Hopecham Hanky Panky
Mor: Kriswestin What`s This

-----------------------------------------------------------

Født: 05.10. 2018
Kjønn: 3 hanner & 1 tispe
Far: Bocans Blade
Mor: Polly Bila Amfora

-----------------------------------------------------------

Født: 02.10.2018
Kjønn: 6 hanner
Far: N SE UCH White Villan You Know
Mor: N UCH Jazzing Salty Lips

-----------------------------------------------------------

Født: 07.08.2018
Kjønn: 2 hanner og 2 tisper
Far: Tweed Take The Hat Off
Mor: Kriswestin Unique

-----------------------------------------------------------

Født: 29.04..2018
Kjønn: 2 hanner og 2 tisper
Far: Alborada Lord White
Mor: Westieøyen Back For More

-----------------------------------------------------------

Født: 13.04..2018
Kjønn: 1 tispe
Far: Hopecham Hanky Panky
Mor: Kriswestin What`s This

-----------------------------------------------------------

Født: 30.03.2018
Kjønn: 1 hann og 3 tisper
Far: The Dashing Devils You Could Be Mine
Mor: Westicon Indeed I Am

-----------------------------------------------------------

Født: 06.02.2018
Kjønn: 1 hann og 3 tisper
Far: Mar-Kri`s Zanko
Mor: Alborada Cantinera

-----------------------------------------------------------

 

ARKIV:

KULL FØDT I 2017>>

KULL FØDT I 2016>>

KULL FØDT I 2015>>Står din kennel på oppdretterlisten?

Husk at alle fødte kull (re oppdretter-reglene) skal innmeldes til westie@norskterrierklub.no senest 8 uker etter fødselsdato. 

SE REGLER FOR OPPDRETTERLISTEN HER>>

Vil du melde inn valper for salg? Gå til linken "innmelding av kull" øverst til høyre på NTKs hovedside

Regler for innmelding av valpekull til Rasegruppens valpeformidler
Reglene ble revidert på oppdrettermøte 09.10.2016 og godkjent av Rasegruppens styre 18.10.2016. Gjelder fra 01.01.2017.

Følgende regler må være oppfylt for få formidlet valper gjennom NTK og valpeformidler for Westie:

1. For å kunne benytte Rasegruppens valpeformidling må oppdretter være medlem i NTK og Rasegruppen, og medlemskontingenten må være betalt. For oppdrettere som IKKE står på Rasegruppens oppdretterliste må det betales kr 100,- pr. formidlet kull. Beløpet må være innbetalt til Norsk Terrier Klubs konto 1503.25.80545 før kullet formidles. Merk innbetalingen med ”Formidling av valpekull, kullets fødselsdato og oppdretters navn”.

2. Oppdretter plikter å ha gjort seg kjent med, og følge Norsk Kennel Klubs Etiske Grunnregler for Avl og Oppdrett, Rasespesifikk avlsstrategi for WHWT (RAS), og Rasegruppens egne regler for innmelding av kull.

3. Begge kullets foreldre skal ha oppnådd premiegraden Excellent på 2 utstillinger. Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

4. Begge kullets foreldre skal være fylt 24 måneder ved paringstidspunktet.

5. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

6. Valpene skal leveres ID-merket med veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kullets generelle tilstand skal anmerkes på hver valps attest.

7.Valpene skal leveres med Norsk Kennel Klubs kjøpekontrakt, evt. med tillegg. Valpene skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefaling. Behandlingen skal føres inn i kontrakten. Alle valper skal registreres i NKK. Eierskifte skal foretas innen valpen fyller 6 mnd.

8. Valpekjøperen skal ha med skriftlig informasjon om:
* foring
* vaksinering og ormekurer
* regelmessig stell av hunden
* pelsstell/trimming
* arvelige sykdommer som har betydning for rasen
* forsikring

Før levering bør oppdretteren ha gjort avtale med en som kan trimme hunden.

Når kravene er oppfylt blir kullet formidlet via Rasegruppens valpeformidler, NTK- og Rasegruppens nettsider.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44