Valper og voksne til salgs


For spørsmål om valper - her er link til oppdretterlisten vår>>>>
ET GODT RÅD ER Å KONTAKTE OPPDRETTERE VED Å RINGE, IKKE VIA MLD OG MAIL!

For generelle spørsmål om rasen kan du kontakte RASE-INFO
på e-post: alholmen@online.no eller tlf. 950 41 119

 

Oppdatert 06.06.23

Ingen valper til salgs.


 

 

 

Statistikk over valpekull født hos Rasegruppens oppdrettere:

FØDTE KULL 2023

 

ARKIV:

KULL FØDT 2018-2022

KULL FØDT I 2017>>

KULL FØDT I 2016>>

KULL FØDT I 2015>>Står din kennel på oppdretterlisten?
Husk at alle fødte kull (re oppdretter-reglene) skal innmeldes til westie@norskterrierklub.no senest 8 uker etter fødselsdato. 

SE REGLER FOR OPPDRETTERLISTEN HER>>

Vil du melde inn valper for salg? Gå til linken "innmelding av kull" øverst til høyre på NTKs hovedside

Regler for innmelding av valpekull til Rasegruppens valpeformidler
Reglene ble revidert på oppdrettermøte 09.10.2016 og godkjent av Rasegruppens styre 18.10.2016. Gjelder fra 01.01.2017.

Følgende regler må være oppfylt for få formidlet valper gjennom NTK og valpeformidler for Westie:

1. For å kunne benytte Rasegruppens valpeformidling må oppdretter være medlem i NTK og Rasegruppen, og medlemskontingenten må være betalt. For oppdrettere som IKKE står på Rasegruppens oppdretterliste må det betales kr 100,- pr. formidlet kull. Beløpet må være innbetalt til Norsk Terrier Klubs konto 1503.25.80545 før kullet formidles. Merk innbetalingen med ”Formidling av valpekull, kullets fødselsdato og oppdretters navn”.

2. Oppdretter plikter å ha gjort seg kjent med, og følge Norsk Kennel Klubs Etiske Grunnregler for Avl og Oppdrett, Rasespesifikk avlsstrategi for WHWT (RAS), og Rasegruppens egne regler for innmelding av kull.

3. Begge kullets foreldre skal ha oppnådd premiegraden Excellent på 2 utstillinger. Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

4. Begge kullets foreldre skal være fylt 24 måneder ved paringstidspunktet.

5. Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

6. Valpene skal leveres ID-merket med veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kullets generelle tilstand skal anmerkes på hver valps attest.

7.Valpene skal leveres med Norsk Kennel Klubs kjøpekontrakt, evt. med tillegg. Valpene skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldende anbefaling. Behandlingen skal føres inn i kontrakten. Alle valper skal registreres i NKK. Eierskifte skal foretas innen valpen fyller 6 mnd.

8. Valpekjøperen skal ha med skriftlig informasjon om:
* foring
* vaksinering og ormekurer
* regelmessig stell av hunden
* pelsstell/trimming
* arvelige sykdommer som har betydning for rasen
* forsikring

Før levering bør oppdretteren ha gjort avtale med en som kan trimme hunden.

Når kravene er oppfylt blir kullet formidlet via Rasegruppens valpeformidler, NTK- og Rasegruppens nettsider.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44