Avlsanbefalninger til oppdrettere

Norsk Terrierklubs rasegruppefor Yorkshire Terrier (RG York) skal fremme interessen hos oppdrettere for avl på funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.
Rasestandarden for Yorkshire Terrier er en viktig rettesnor i alt avlsarbeid.
RG York har som rasegruppe også et særskilt ansvar for rasens genvariasjon, ved å opplyse medlemmene om grenser for innavlsgrad, matadoravl mm slik at ikke rasen blir skadelidende på sikt. Rasens generelle utvikling over tid styres av summen av den enkelte oppdretters valg av avlsdyr. Det er derfor viktig at rasegruppen sørger for god informasjon til medlemmene og at oppdretterne i sine individuelle valg er seg bevisste dette kollektive ansvaret for rasens fremtidige beste.

AVLSANBEFALINGER TIL OPPDRETTERE:

1) Du skal følge NKKs Etiske Grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi og benytte NKKs kjøpekontrakt ved salg av valper. Avtalen skal ikke inneholde urimelige avtalevilkår. Det skal ikke kreves depositum/forskudd på valp som ikke er født eller betaling for å stå på venteliste.

2) Hunder som ikke er vurdert som rasetypiske bør ikke benyttes i avl. De bør ha oppnådd excellent i åpen klasse, eventuelt CK i junior eller unghundklasse.

3) Tisper skal veie minst 2,3 kg på paringstidspunktet og skal ikke pares før tidligst ved fylte 18 mndr. Tispa bør tidligst pares på andre løpetid, og bør ikke pares for første gang etter fylte 4 år. Tispe som har hatt 2 keisersnitt skal ikke benyttes
i avl. Hverken tispe eller hannhund bør brukes i avl før de har oppnådd et voksent individs modenhet og adferd. En hannhund bør være minst 18 mndr før han brukes i avl. Se for øvrig NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett for ytterligerer regler, bla om obligatorisk hviletid etter tette kull, tisper som ikke tar seg av valpene, maks antall kull m.m.

4) Avlsdyr skal DNA-testes for prcdPRA hvis de ikke allerede har dokumentert kjent status registrert i DogWeb (er systemgenerert fri/er avkom etter systemgenerert frie o.l.). For paringer foretatt f.o.m. 1. august 2021 er det krav fra NKK om DNA-testing (kjent prcdPRA status) på avlsdyr som vilkår for registrering av kull hos NKK. Forutsatt at tispa er testet fri har NKK gitt dispensasjon (unntak fra test-kravet) ved bruk av utenlandsk hund, importert frossen sæd mv. Les mer på nkk.no eller kontakt NYTK. Generelt: En bærer kan pares med fri. Affiserte skal ikke brukes i avl, unntatt der NKK har gitt dispensasjon.

5) For paringer foretatt f.o.m. 1. august 2021 er det krav fra NKK om at avlsdyr skal testes for Patellaluksasjon (PL) tidligst v/ 12 mndr alder og senest før de benyttes i avl som vilkår for registrering av kull i NKK. NYTK anbefaler at hunden ikke testes før tidligst 15 mndr. (Testes hunden mellom 12 og 15 mndr er NKKs krav likevel oppfylt). Resultatet skal registreres i DogWeb.
Ved bruk av utenlandsk hund: Kopi av attest vedlegges registreringsanmeldelsen til NKK og resultatet registreres i DogWeb. Det kan søkes NKK om dispensasjon for utenlandske hunder. (Kontakt NKK i god tid før paring.) Kravet om PL-testing gjelder helt generelt ikke ved bruk av frossen sæd fra norsk/utenlandsk hund som ikke lengre lever.  NYTKs avlsanbefaling er at PL-grad for de 2 hundene skal ikke overstige 2 sammenlagt. (Det enkelte avlsdyrs PL-grad tilsvarer det ben med høyeste grad). NKK registrerer avlssperre på hunder med grad 3 og deres avkom.

6) Innavl: Innavlsgraden skal ikke overstige 6,25 % basert på 6 generasjoner.
Matadoravl: Ingen hund skal ha flere avkom enn 5% av antall NKK-registrerte Yorkshire Terriere siste 5 år, inkl importer. Grensen varierer år for år, men ligger som regel på ca 55 avkom.

Disse anbefalingene gjelder også hvis man låner ut hund til avl. Husk at da skal du påse at den du låner ut til oppfyller de samme kriteriene for begge avlsdyr.

TIL SLUTT NOEN GODE RÅD:

A. Følg med på NKKs hjemmesider og orienter deg om når og hvor NKK avvikler oppdretterskolen.

B. Kjøp NKKs bok Genetikk Avl og Oppdrett 3. Utgave av Astrid Indrebø og eventuell annen litteratur du får anbefalt fra andre oppdrrettere.

C. Søk aktivt på NKKs hjemmeside etter artikler om avl og oppdrett og les det som er relevant for deg, feks referater fra tidligere oppdretterseminarer, avlsrådskurs, artikler om avl og oppdrett fra Hundesport, helsetemaer osv. Ikke alt er like tilgjengelig på NKKs hjemmeside, men prøv søkeordene ”avl”, ”oppdretter”, ”avlsråd” – så finner du etterhvert frem. Se feks NKKs artikkelserie ”oppdretteren” og da særlig del 3.

D. Sett et mål for ditt avlsarbeid og følg rasestandarden som en rettesnor. Tilegn deg grunnleggende kunnskap om anatomi, eksteriør, mentalitet, genetikk osv. Vær ekstra oppmerksom på avlsdyrenes mentalitet – for dette er sterkt arvelig. Bidra til å utvide avlsbasen og unngå matadoravl. Vær oppmerksom på innavslgradens eventuelle økning ved hver parringskombinasjon. Skaff deg kunnskap om eldre hunder, for eksempel via erfarne oppdrettere, litteratur osv.

E. Vi minner også om de mer generelle bestemmelsene i Hundeloven og Dyrevelferdsloven, som du finner på lovdata ved å søke på ”hundeloven” og ”dyrevelferdsloven”.

 

(+47) 97 47 49 44