Levershunt / PVH-MVD

Vanlige spørsmål og svar
(Fra http://www.vet.utk.edu/clinical/sacs/shunt/faq.pdf  av Dr Karen Tobias)

Hva er et lever shunt?

Et lever shunt (LS) er en blodåre som frakter blodet rundt leveren i stedet for igjennom den. Hos noen hunder er lever shunt en medfødt fødselsdefekt – ”medfødt portosystemisk shunt”. (Hos andre formes mange små shunts pga leversykdom, feks skrumplever – ”ervervet portosystemisk shunt”). Fordi blodet går utenom leveren hos hunder med shunts bygger giftige avfallsstoffer seg opp i blodet eller i nyrene. I tillegg mangler hunden de stoffer som trengs som energikilde og for å vokse.

Dvs en hund med LS må opereres for å bli bedre. Enkelte individer må ha flere operasjoner for bedring.
En LS utredes med bile acid test (gallesyretest) før og etter mat.

Det er også anbefalt å ta en full blodprofil samtidig.

Om blodprøve viser avvik så kan man ta en CT for å avdekke hvor shunten er.
Hva er MVD?
PVH-MVD er mikroblodårene i leveren som ikke fungerer som de skal.
Utredes med bile acid test (gallesyretest) før og etter mat kombinert med  fryseprøve Protein C (blodprøve) – eller en biopsi av leveren som er helt nøyaktig.
MVD kan en hund leve med og det er ingen operasjon som kan gjøres.- med riktig fòring (lite proteiner, vegansk)
Hunder med PVH-MVD kan ha problemer med urinveier, sover mye, matvegring (sære på mat)

Avlsanbefaling:

Lever shunt hos Yorkshire terriere anses å være arvelig. En hund med lever shunt bør ikke brukes i avl, og ettersom måten levershunt nedarves på ikke er kjent er det best å unngå å avle mer på foreldrene.

Hva er de kliniske tegnene på lever shunt?

Tegnene ses ofte tidlig og inkluderer småvokste hunder, dårlig muskelutvikling, unormal adferd (går i sirkel, desorientert, ingen respons, stirrer ut i luften, presser hodet mot vegg o.l) anfall og stille/forsiktig fremferd. Andre tegn inkluderer å drikke eller urinere unormalt mye, urinveisinefeksjon , tilsynelatende blindhet, diraré og oppkast. Andre hunder bli diagotiserte ved at de bruker lang tid på å komme seg etter bedøvelse/beroligende (barbituater/acepromazine). Noen hunder viser ingen tegn før de er eldre og utvikler blære- og nyrebetennelser/sten.

Symptomer på en hund med LS er ofte mer synlig enn PVH-MVD. Hunder med PVH-MVD kan ha problemer med urinveier, sover mye, matvegring (sære på mat)

Hvordan diagnostiseres lever shunt/PVH-MVD?

Blodprøve:
Hunden skal møte fastende hos veterinær. 
En LS utredes med bile acid test (gallesyretest). Det tas først èn blodprøve fastende. Deretter gir man hunden et måltid med mat og samme test tas igjen etter 2 timer.

Det er anbefalt å ta en full blodprofil samtidig.

Om blodprøve viser avvik med verdi over 70 etter mat så kan man ta en CT for å avdekke hvor shunten er. Om det avdekkes shunt så må hunden opereres.
Hvis det ikke oppdages noen shunt på CT så har hunden PVH-MVD

PVH-MVD er mikroblodårene i leveren som ikke fungerer som de skal.

PVH-MVD kan en hund leve med, og det er ingen operasjon som kan gjøres, men kostholdsendring.
Se gruppe på Facebook med veiledning for riktig fôring.  https://www.facebook.com/groups/771377623482335

Røngten med kontrastveske. Gir bilde av shuntet slik at veterinæren kan se hvor det er og om det er flere enn et shunt/PVH-MVD.

CT Radioaktiv scan som måler blodflyten til hjertet og lever. Denne kan som regel ikke fastslå hva slags type shunt det er snakk om (om det er flere, om det er utvendig/innvendig eller ervervet/medfødt)

Undersøkende kirurgi/lever biopsi. Hunder med shunt har mindre lever fordi den er uttørket pga dårlig blodgjennomstrømning. Det man kan se på en biopsi er at noen blodårer er bitte små, mens andre deler seg i et forsøk på å forbedre blodtilførsel og drenering. Disse forandringene kalles hepatisk mikrovaskular dysplasi (HMD eller MVD) og kan også oppstå hos hunder som ikke har lever shunt. Derfor må det andre tester til for å avgjøre om det foreligger lever shunt.

Medisinsk behandling:

Spesialdiett: Proteininntaket må reduseres. De proteiner hundene får må ha høy kvalitet, maten må være lettfordøyelig, rik på antioksidanter og vitaminer og ha lavt innhold av kobber og jern. I tillegg trenger hunden lactulose for å endre ph-verdien i tarmene, samt iblandt antibiotika.
Hunden kan spise mye vegansk.

Små måltider og oftere (gjerne 2 ganger om dagen) er å anbefale.

Medisiner: Reduserer giftstoffene som hoper seg opp. Hunder som er alvorlig syke kan trenge intravenøs væske for å få opp blodsukkeret, medisinering for å fjerne giftstoffer og beroligende for å stoppe anfall.

Ca 1/3 av hundene kan leve relativt lenge på spesialdiett. Uheldigvis blir mer enn halvparten av de behandlede hundene avlivet, vanligvis i løpet av 10 måneder fra diagnose stilles. Årsaken er som regel ukontrollerbare nevrologiske tilstander som anfall og adferdsendringer, eller progressiv leverskade.

Kirurgi er det som gir flest hunder en mulighet til en langt liv. I tilfeller der shuntet ligger utenfor leveren finner veterinæren frem til de blodårene som er unormale og stenger de, slik at blodet tvinges tilbake i leveren (ved hjelp av en ”ameriod constrictors”). Blodårene stenger seg deretter over en periode på flere uker. I løpet av 2-4 måneder etter kirurgi vil leveren ofte vokse til normal størrelse. Overlevelsesraten er 95% og mange hunder er klinisk normale innen 4-8 uker etter kirurgien. Ca 15% fortsetter å ha problemer, sannsynligvis fordi de også har unormale blodårer inni leveren. Der blodårer inni leveren er problemet er kirurgi litt mer komplisert, men også mulig. Derfor bør man få veterinær til å ta en biopsi samtidig av leveren under en operasjon.

Avl:
Om hunden skal brukes i avl skal den og valpene testes for Levershunt / PVH-MVD.
 Har du allerede brukt hunden i avl skal du ta testen for å se om hunden er affisert slik at avkom av din hund får denne informasjonen.
En hund som overstiger verdi 40 etter mat på blodprøve skal ikke brukes i avl. Med verdi mellom 20-40 så tester man avkom da det er i grenseland på verdi. En skal ha som mål å jobbe ut ifra lavest mulig verdi på gallesyretest – helst under 20. Jo lavere tall etter mat jo bedre er det.

Om hund som har gitt tidligere avkom med Levershunt / PVH-MVD brukes i avl – så skal  man teste avlshunden og valper før salg.  Valpene testes ved 6-7 uker (helst etter 12 uker), om avvik på gallesyre test så testes de på nytt etter 2 uker.

Valpekjøpere må informeres om at det har forekommet tidligere avkom med Levershunt / PVH-MVD i henhold til NKK’s etiske grunnregler for avl punkt 9.

Om du trenger flere råd så er det en egen gruppe for sykdommer på Facebook https://www.facebook.com/groups/771377623482335

               Sunn                                Intrepehepatic                            Extrahepatic

 

 

(+47) 97 47 49 44