terrierbladet

Manusfrister  Terrierbladet Nr. 4-18 = 1. november 2018
Nr. 1-19 = 1. februar 2019
Nr. 2-19 = 1. mai 2019

Annonsepriser

Medlemmenes oppdretterannonser 
1/1 side: kr. 800.-
1/2 side: kr. 400.- 


Kommersiell annonser
1/2 side: kr. 600.-
1/1 side: kr. 1200.-  

 

 Terrierbladets redaktører:

Annlaug Gjerde og Bård Jensen  
Innlegg til Terrierbladet sendes til:

   
   

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44