ÅRETS TERRIER - regler

Alle terriere som hører inn under NTK og hvis hovedeier er medlem i NTK* deltar i konkurransen ”ÅRETS TERRIER".

For nye medlemmer gjelder poengberegningen fra innmeldelsesdatoen. 
Ved eventuelt eierskifte (skifte av hovedeier) gjelder oppnådde poeng kun for perioden hvor hovedeier er/var medlem av NTK.
* Med medlem i NTK menes fullt betalende hovedmedlem, eller familemedlem.

Poeng blir notert fra alle offisielle utstillinger i Norge (NKK og samarbeidende klubber er likestilt) med minimum 30 påmeldte terriere.  Høyeste poengsum fra maksimum utstillinger blir godskrevet hver hund.  Dersom to eller flere hunder har lik poengsum ved årets slutt, vil en vinner bli kåret ved å godskrive poeng fra utstilling nr. 6 og eventuelt flere utstillinger helt til det er avgjort hvem som vinner.

Det gis ikke poeng for BIR, og heller ikke for BIS-utstillinger, med unntak av NTKs spesialutstilling hvor BIS-plasseringer gir BIG-poeng.

Dersom det blant BIG-hundene er terriere som ikke hører inn under NTK, beholder allikevel ”våre” terriere poeng etter den plassering de innehar i gruppen.

Den terrier som etter årets siste ”gjeldende” utstilling har høyest poengsum vil av NTK bli tildelt premien ”Årets terrier” og de 10 beste vil få diplom.  Utdeling av premie og diplom vil, så sant det lar seg gjøre, finne sted på NTKs julemøte.

Terrier-bladet vil offentliggjøre de 20 beste i konkurransen, med bilde av de ”10 på topp”.  Poengberegningen blir foretatt av NTKs hovedstyre eller av dette utnevnt person.
 

Poengberegning:

Gruppen:
 

f.o.m.30
påmeldte  

f.o.m. 50
påmeldte  

f.o.m. 100
påmeldte  

f.o.m. 150
påmeldte 

f.o.m. 200
påmeldte 

f.o.m. 250
påmeldte 

1 BIG

10 poeng

14 poeng

19 poeng

24 poeng

29 poeng

34 poeng

 

2 BIG

9 poeng

13 poeng

18 poeng

23 poeng

28 poeng

33 poeng

 

3 BIG

8 poeng

12 poeng

17 poeng

22 poeng

27 poeng

32 poeng

 

4 BIG

7 poeng

11 poeng

16 poeng

21 poeng

26 poeng

31 poeng

 

 

 

(+47) 97 47 49 44