NORSK TERRIER KLUB

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 4.600 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

NYHETER

VALG AV RASEREPRESENTANTEER

Raserepresentanten velges for 2 år av gangen, innen utgangen av desember, og kan gjenvelges. Funksjonstiden trer i kraft 1. februar.  Kandidaten må være forespurt og sagt seg...

Les mer

VIKTIG: Endringer i Etiske grunnregler for avl og...

Informasjon fra NKK: I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad. Link til...

Les mer

Nytt ved import av Staffordshire bull terrier

Nytt ved import av Staffordshire bull terrier! Gjelder for import fra og med 1.juli 2021. Det skal nå kun tas blodprøve av hunden i Norge etter ankomst, (altså ikke lenger...

Les mer

Siste valpekull

VÅRE RASER

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44