NORSK TERRIER KLUB

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 5.100 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

NYHETER

GENERALFORSAMLING 2023

GENERALFORSAMLINGEN 2023 BLIR DEN 15. APRIL.   Forslag som ønsket fremmet på Generalforsamlingen sendes til Hovedstyret innen 25. februar 2023 (poststempelets...

Les mer

Nye vaksinasjonsbestemmelser

Fra 1.1.23 gjelder nye vaksinasjonsbestemmelser for hunder som deltar på utstilling eller prøve i regi av Norsk Kennel Klub.

Les mer

Fullcertordningen

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2022. RS vedtok i sak 5...

Les mer

Siste valpekull

VÅRE RASER

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44